ردیف نام موسسه نام تجاری
1   آئین بین الملل  
2   آب معدنی آبنوش   آکوالایف
3   آب معدنی اشترانکوه   سن بوران
4   آب معدنی البرز   ایراندا
5   آب معدنی پاک آب سبلان   واتا
6   آب معدنی تیشان علم کوه کلاردشت  
7   آب معدنی چیاکرند   ریجاب
8   آب معدنی رباط زاگرس   بیشه
9   آب معدنی سیلوانا اروم   سیلوانا
10   آب معدنی شش پیر  
11   آب نیروبخش گلستان   اکساب
12   آب های معدنی دماوند  
13   آبان شیر اردبیل   دادلی
14   آبرون دشت- سار   آبرون دشت- سار
15   آبشار سپید شیراز   آندیا
16   آبشار مارگون   مارگون
17   آبنبات فیاض   آبنبات فیاض
18   آبهای معدنی چشمه سار صبا   وگل
19   آتی سا   گز احمدی و پسران
20   آتیش