ردیف نام موسسه نام تجاری
1   آذر نوش شکوفه - فرآورده های غذایی  
2   آراد چارتا   پونان ، استارج-11 ، استارج-21
3   آرادان تجارت میثاق   BT COCOA
4   آرتین برنای تهران   PANTELEY TOSHEV
5   آرتین شیمی  
6   آرد آذین نشاسته   آرد آذین نشاسته
7   آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج   آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج
8   آرمان شایان   DANIEL
9   آریان لبن نقش جهان   آریان لبن نقش جهان
10   آرین پروسس (فرآیند سازان آرین)   دنیسکو، آجینوموتو، مارتین باور، سی پی کل کو Cpkelco, Danisco, Ajinomoto, Martin Bauer-
11   آویژه فرجود پارسی  
12   ابیض شیمی   ارژن
13   احیای جاده ابریشم   BASF, SUNROSE, CARGIL, POLAR PEAR, RICOL, YUWANG, MILESTON, MARINE CHEMICALS, TIMUR
14   ارکیلا ایران  
15   اطلس ره اورد آریا   INDCRESA,MOI,LECICO
16   اکبریه   ROCHE، DSM
17   اکسیر هیراد  
18   ایران مایه  
19   ایران ویچ  
20   WILD   WILD