ردیف نام موسسه نام تجاری
1   آریا پروژه   رهنمون
2   آریانا درمان گستر راد  
3   ازن آب  
4   اسالیب   Banzalib 50
5   اصفهان مقدم   شبنم
6   اطلس طب پیروزان  
7   پاکروپارت   پاکروپارت
8   پوشاک صنعتی الموت   الموت
9   داروئی به بان شیمی  
10   رضاراد  
11   زرستان شهریار  
12   سازمان اتکا  
13   ساواشی کالا گستر   ساواشی کالا گستر
14   شایان شیمی  
15   شیدو پارس  
16   شیر پدالی معین  
17   طب پوش گستر سهند   پارس مبتکران پویا سابق
18   عطرینه سازیبا  
19   فام تجارت   FTA
20   فراوش