ردیف نام موسسه
1   آبنوس پالایش
2   آریا تیوان آگاه
3   آمادساز
4   اسپاد
5   اشتاو صنعت
6   ایران نازل
7   بازرگانی و تجاری صنوبر
8   بنیاد صنعتی ایران
9   پارسی رسانه
10   پرسیان صنعت غذا
11   پوشاکو
12   تک ژن زیست
13   خوشه گستر البرز
14   راد مهیاران پاسارگاد (مهیاران)
15   راهیان کیفیت آزما
16   رایمند صنعت آریا
17   روماک صنعت
18   شهرک صنعتی خراسان رضوی
19   شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمالشرق کشور کلینیک بسته بندی ایران
20   شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور